Lezbični Klub Monokel, Društvo ŠKUC-LL |
aktualno | lastna soba | fotogalerija | povezave | o klubu

...

Živa Književnost

Festival *ŽIVA KNJIŽEVNOST* bo v letu 2008 potekal že petnajstič zapored in ima med številnimi branji najdaljšo tradicijo. Posebnost, ki živo književnost loči od ostalih branj, je povezovanje literature z glasbo ter seveda sama lokacija dogajanja — ulica.

V štirinajstih letih so se na ‘malem odru’ pred ŠKUC-em, na Starem trgu 21 v Ljubljani, na trgu sredi starega mestnega jedra, predstavili skoraj vsi najvidnejši ustvarjalci ‘žlahtne’ besede, obetajoči mladi literati in gostje iz tujine.

Dogodek je brezplačen in ima s svojo tradicijo, izvirnostjo in izborom priznanih literatov ter glasbenikov vsako leto številenejši obisk in veejo medijsko odzivnost.

Koncept festivala se že od začetkov drži osnovne ideje: na ulico postaviti domišljeno scenografijo, ki jo oblikujejo mladi arhitekti, oblikovalci ali slikarji. Znotraj same scenografije vsak večer nastopi po en avtor ali avtorica, ki svoje literarno delo v živo interpretira (zato ime ŽIVA). Izjema sta letošnja prva dva večera, kjer bodo na otvoritvenem večeru svojo poezijo predstavili udeleženci mednarodne prevajalske delavnice gejevske poezije. Drugi večer pa je namenjen udeležencem s prevajalske delavnice turške poezije. Pri tujih literatih je poleg originala poskrbljeno še za slovenski prevod. Vsaka predstavitev branega literarnega dela je popestrena z glasbo, ki jo izvajajo skupine ali posamezniki različnih glasbenih zvrsti. Tudi letošnji festival bo vključeval vodene pogovore z avtorji, v katere se bodo lahko vključili tudi obiskovalci.

Letošnjo scenografijo smo poimenovali O’živela knjiga — odvržene, odpisane knjige smo uporabili kot material za sceno. Knjige so postale vizualni element in še vedno sporočajo zgodbe, dajejo podobe in ustvarjajo pomene. Sceno sta izdelali Urška Štrukelj in Maja Rijavec.

Osnovni namen in cilj festivala je popularizacija literature, promocija domačih in tujih mladih ali že uveljavljenih literatov, mladih ustvarjalcev in poustvarjalcev na glasbenem podroeju in nenazadnje oživljanje starega mestnega jedra.

* *

Spremljevalni program* — O’živela knjiga:* med 13. in 20. junijem, od 18.00 do 19.30 ure: ulična čitalnica, ustvarjalne delavnice na temo knjige za otroke in odrasle, prodaja knjig po izjemno ugodnih cenah, predstavitev knjig,…

PROGRAM …