Lezbični Klub Monokel, Društvo ŠKUC-LL |
aktualno | lastna soba | fotogalerija | povezave | o klubu

5. nov

Vabljeni in vabljene na predavanje Alenke Spacal: Lezbična telesa in moški čopiči: O lezbičnih reprezentacijah moških slikarjev

v klub škuc-LL-Monokel, v sredo, 5.11.2008 ob 20ih!

V predavanju se bomo osredotočili na slike lezbičnih podob, ki so nastale pod čopiči moških avtorjev. Na večini klasičnih del evropskega oljnega slikarstva so bili lezbični akti predstavljeni na podoben način, kakor so bila v tradiciji zahodne likovne umetnosti tudi sicer reprezentirana ženska telesa, torej kot bolj ali manj pasivni objekti, namenjeni predvsem užitku »moškega« voajerskega pogleda. V tem smislu bodo obravnavani tako nekateri klasični umetnostnozgodovinski miti (npr. Jupiter in Kalisto), ki so slikarjem služili za upodobitve ženske istospolne ljubezni, kot tudi dela iz 19. stoletja z bolj eksplicitno podano lezbično tematiko (npr. Speči ženski Gustava Courbeta, Turška kopel J. A. D. Ingresa). če so lezbične podobe na eni strani ponujale vznemirljivo temo erotične in pornografske umetnosti, pa se na drugi strani soočamo s popolno nevidnostjo lezbijk kot ustvarjajočih subjektov. Pri tem se seveda zastavlja vprašanje, zakaj so do 20. stoletja večino lezbičnih aktov naslikali moški umetniki in ne same ženske. In ali lahko ob konceptu »moškega« pogleda, kakor se je vzpostavil znotraj feministične teorije, govorimo tudi o »lezbičnem« pogledu oziroma o lezbični gledalki?

Alenka Spacal je diplomirala (2001) in magistrirala (2004) s področja estetike na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Trenutno na Oddelku za sociologijo pripravlja doktorsko disertacijo iz vizualne kulture in feministične teorije (naslov: Konceptualizacija spola skozi vizualne reprezentacije lastnega telesa v feminističnih umetniških praksah), hkrati pa kot asistentka predava pri predmetu Sociologija likovnih umetnosti. Deluje kot umetnica, teoretičarka in likovna kritičarka. Svoje slikarske avtoportrete je predstavila na več razstavah v okviru feminističnih, ženskih, lezbičnih in queer festivalov. V Monoklu je razstavljala leta 2007.