Lezbični Klub Monokel, Društvo ŠKUC-LL |
aktualno | lastna soba | fotogalerija | povezave | o klubu

10. dec

Roza Alarm

Ob 10. decembru, ki obeležuje svetovni dan človekovih pravic, lezbična sekcija šKUC-LL odpira novo spletno stran Roza-ALARM.

Spletna stran Roza-Alarm je namenjena prijavam, obveščanju in poročanju o nasilju, zlorabah in diskriminacijah, katerih žrtve so geji, lezbijke, biseksualci in trans-spolne ter trans-seksualne osebe. Omogoča hitro in preprosto poročanje o kršitvah ter takojšen dostop do pomoči in podpore. Storitev je varna in brezplačna. Anonimna ali poimenska prijava je možna s pomočjo spletnega obrazca na naslovu:
http://www.ljudmila.org/lesbo/alarm

Roza-ALARM uvajamo zaradi pomanjkljivega izvajanja načela enakih možnosti ter druge obstoječe zakonske zaščite gejev in lezbijk v Sloveniji. Žrtve sovražnih dejanj, zlorab in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti zaradi sramu in strahu pred negativnimi odzivi okolja o tem raje molčijo. Homofobna diskriminacija in kazniva dejanja se od ostalih razlikujejo po tem, da so težje dokazljiva; ta dejanja ostajajo skrita, zamolčana in statistično podcenjena. Ustvarja se lažen vtis, da takšnih kršitev v Sloveniji ni, čeprav v zadnjih letih v praksi opažamo vse večjo incidenco homofobnega fizičnega nasilja, nadlegovanja in diskriminacije.

S pomočjo nove storitve želimo nuditi žrtvam kršitev človekovih pravic na osnovi spolne usmerjenosti zaupno pomoč, svetovanje in zagovorništvo. Poleg tega je naš cilj tudi zbirati in dokumentirati primere kršitev človekovih pravic gejev in lezbijk. Na podlagi dokumentirane evidence kršitev bodo izdelani predlogi za sistemske rešitve, zahteve za ukrepanje ter učinkovitejši pregon homofobnega nasilja in diskriminacije. Cilj monitoringa je tudi povečanje vidnosti problema ter opozarjanje na njegovo resnost.

Geji in lezbijke so ranljiva družbena skupina, izpostavljena višji stopnji tveganja za socialno izključenost. Visoka stopnja tveganja je poglavitna ovira, ki preprečuje gejem in lezbijkam, da bi nasilje in diskriminacijo uradno prijavili. Molk in pasivnost žrtev, neprepoznavanje homofobnega nasilja in diskriminacije v vsakdanjem življenju ter neukrepanje organov pregona in državnih služb vodijo v situacijo, ko žrtve niso deležne ustrezne zaščite, za sovražna dejanja nihče ne odgovarja, storilci pa ostanejo nekaznovani.

Homofobno nasilje in diskriminacija se lahko pojavljata povsod – v družini, v šoli, na delovnem mestu, na ulici, v zdravstvenih ustanovah, v medijih, v državnih uradih, v politiki. Nastopata v različnih oblikah, npr. kot fizično ali psihično nasilje, napad, nadlegovanje, zloraba, sovražni govor ali razžalitev – kot, denimo, nepriznavanje ali oviranje dostopa do enakih možnosti (npr. na delovnem mestu, v šoli/na univerzi, v zdravstvu, v vojski, pri najemu ali nakupu stanovanja, pri dostopu do javnih prostorov, do blaga in storitev, do bančnih storitev, pri uresničevanju pravic iz registriranega partnerstva), seksualno nadlegovanje in nasilje, družinsko nasilje, nasilje v partnerski zvezi, zapostavljanje istospolno usmerjenih invalidnih oseb, povzročanje materialne škode, ustrahovanje, pisanje homofobnih grafitov, šikaniranje in zasmehovanje, prisilno razkritje homoseksualne identitete, sovražni govor na medmrežju, sovražna medijska obravnava homoseksualnosti, nadlegovanje preko mobilnega telefona ali elektronske pošte, zdravljenje homoseksualnosti, sovražni govor verskih institucij itd.

Vsi tisti, ki menijo, da so bili žrtve homofobnega nasilja ali diskriminacije, pa tudi očividci tovrstnih kaznivih dejanj, lahko na spletni strani Roza-ALARM najdejo informacije o tem, kaj je homofobno nasilje in diskriminacija ter kako ju prepoznati, kako prijaviti incidente, kdo lahko poda prijavo in na kakšen način, kako ravnati v nujnih primerih ter kateri so ključni zakonski predpisi na tem področju.

Program sofinancira: ILGA-Europe Human Rigts Violations Documentation Fund
© šKUC-LL, 2008
Oblikovanje: Phant&Puntza
Tehnična realizacija: Žiga Predan

Za šKUC-LL:
Tatjana Greif

Dodatne informacije:
Sekcija šKUC-LL
Metelkova 6, Ljubljana
T 01 4327 368 & 01 4327 306
M 040 950 973
http://www.ljudmila.org/lesbo/
sekcijaskuc@mail.ljudmila.org