Lezbični Klub Monokel, Društvo ŠKUC-LL |
aktualno | lastna soba | fotogalerija | povezave | o klubu

Monokel goes straight to madness

Monokel goes straight to madness!
On friday 17.

With..
Alexis
&
Kystel

Za garderobo in varnost bo poskrbljeno!

—-

Vstopnina/entrance:
0 eur < 24h > 3 eur

—-
ŠKUC LL
ŠKUC