Lezbični Klub Monokel, Društvo ŠKUC-LL |
aktualno | lastna soba | fotogalerija | povezave | o klubu

samo zÂME!

dÂME in gospodje,

ko na kÂMEleonu se plÂMEn vnÂME,
se to ne konča brez drÂME.
vabljeni vsi, ki nÂMEsto odvečne krÂME
potrebujete malo nespÂMEtne galÂME,
zvok poln omÂME,
ki vam srÂMEžljivost vzÂME.
ko te sÂMEc na plesišču objÂME
in te v vrhuncu drÂME vzame iz osÂME,
temperÂMEntni ÂME poskrbi,
da ob jutranji zori na kÂMEli odjahata zussÂMEn.

…kot iz reklÂME…

Tiffany:
Âme (Innervisions, Berlin)
Mique (Multipraktik)
Stojan (Bikofe)
Lavka (Lost Tapes)
VJ: Koala™ (Jet Jam)

Monokel:
Dojaja (Kvalitat, Niplodok)
vs.
Dulash der DJ (Gumitwist, Niplodok)

Vstop:
10€ prepdprodaja – Bikofe
13€ na dan dogodka – Tiffany, Monokel

Po pÂMEti, bi rekle mÂME.
Bikofe in ÂMEn.