Lezbični Klub Monokel, Društvo ŠKUC-LL |
aktualno | lastna soba | fotogalerija | povezave | o klubu

Javna tribuna »Parada po paradi«

Četrtek, 7. 11. 2013, ob 19.00
Klub Monokel, Metelkova mesto
******
Javna tribuna
»Parada po paradi«
******
Glede na dileme, ki so se odprle po letošnji paradi ponosa, na kateri so nastope političnih predstavnikov države in mesta pospremili protesti že pred parado, na in po njej, želimo v Društvu Parada ponosa odpreti javno in neposredno diskusijo o prihodnjih usmeritvah parade v Sloveniji, o pomenu, ki ga ima za GLBT skupnost in slovensko družbo nasploh ter o sodelovanju z drugimi civilnodružbenimi iniciativami, preveriti pa želimo, ali ima dosedanji koncept parade podporo med tistimi, ki jo štejejo za eno od najpomembnejših vsakoletnih družbenopolitičnih akcij v državi.
Vabimo vas, da se v razpravo vključite s svojimi (3 do 5 minutnimi) kratkimi uvodnimi prispevki, ki jih ni potrebno pisno najavljati, ampak zgolj pred začetkom razprave.
Ravno v teh dneh je izšel tudi novi Narobe, ki kot središčno temo obravnava (letošnjo) parado ponosa, njeno »koketiranja« z oblastjo in videnja njenega pomena in prihdnosti. Narobe bo na dogodku na razpolago v tiskani obliki, do takrat pa ga lahko prebirate na www.narobe.si ali greste v soboto ponj na Roza K4.

Vabljeni/e.